TextBody
Trang chủ

Tin tức

Chủ tịch Hội NCT “miệng nói, tay làm”

Là hội viên luôn năng nổ, nhiệt tình trong công tác Hội, năm 2005 ông Nguyễn Mạnh Hồng được bầu giữ chức Chủ tich Hội NCT phường Tràng An. Là Chủ tịch Hội, ông chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch hoạt động Hội ngày càng đi vào nền nếp.

“Miệng nói tay làm”, ông Hồng luôn gương mẫu làm trước rồi vận động các hội viên cùng thực hiện. Bản thân ông luôn tích cực tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu, chính sách liên quan đến tổ chức Hội và tiến hành xây dựng, kiện toàn các Chi hội. Mặc dù địa bàn rộng, đi lại khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, nhưng ông không quản ngại nắng mưa, trực tiếp đi đến các Chi hội khu, vận động NCT tham gia tổ chức Hội.

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hồng


Bên cạnh đó, ông còn tuyên truyền, vận động, khích lệ các hội viên tham gia phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo. Hiện nay, phường Tràng An có trên 50% hội viên NCT trực tiếp lao động sản xuất, kinh doanh, có nhiều hộ gia đình làm kinh tế giỏi, mỗi năm trừ chi phí cho thu nhập hàng 100 triệu đồng, như gia đình hội viên Nguyễn Đình Phương... Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, ông vận động Nhân dân, đặc biệt là NCT hiến hàng trăm mét vuông đất, nhiều ngày công để xây dựng và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn.Cùng với việc thường xuyên quan tâm, thăm hỏi những hội viên hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, ông còn vận động các hội viên giúp đỡ các hộ nghèo, hộ NCT cô đơn xóa nhà dột nát. Ông cùng tập thể Hội đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể như đóng góp ý kiến xây dựng khu dân cư văn hóa, phát huy vai trò NCT trong công tác vận động, hòa giải ở cộng đồng, xây dựng quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo, quỹ tình nghĩa trên 15 triệu đồng mỗi năm. Tuyên truyền, vận động NCT xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, qua đó hằng năm có trên 90% hộ gia đình NCT đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Bà Hoàng Thị Xinh, Phó Chủ tịch UBND phường Tràng An cho biết: “Gần 20 năm qua, ông Hồng rất năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động của Hội NCT. Thường xuyên vận động hội viên hưởng ứng các phong trào do Hội cấp trên phát động, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Ngoài ra, ông còn phối hợp với các chi hội đoàn thể ở khu, phường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, các chuyên đề có liên quan đến NCT cho hội viên, đặc biệt là các chương trình, dự án, các mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao để NCT học hỏi và làm theo nhằm phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”.

Tuy tuổi đã cao, nhưng ông luôn nhiệt tình tham gia công tác xã hội, là tấm gương sáng để các hội viên trên địa bàn xã học tập và làm theo. Hằng năm, ông được Ban đại diện Hội NCT thị xã, Đảng ủy, UBND phường Tràng An tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nguồn: https://quynguoicaotuoivn.com/tin-tuc/chu-tich-hoi-nct-mieng-noi-tay-lam

Tin tức

Hotline Zalo mess
back-on-top