TextBody
Trang chủ

Thành viên

Thành viên

Những thành viên tâm huyết và tích cực với các hoạt động xã hội dành cho cộng đồng người cao tuổi của quỹ FCPE. Hãy tham gia trở thành Thành viên FCPE, cùng chúng tôi chung tay chăm sóc Người Cao Tuổi.

BÙI HƯƠNG
BÙI HƯƠNG

Hội Đồng Truyền Thông

ĐÀO HƯƠNG
ĐÀO HƯƠNG

Hội Đồng Truyền Thông

Nguyễn Thị Nhàn
Nguyễn Thị Nhàn

Phó Trưởng ban Vận động nguồn lực

Nguyễn Đăng Hữu
Nguyễn Đăng Hữu

Hội Đồng Truyên Thông

Trần Thị Thu Thuỷ
Trần Thị Thu Thuỷ

Trưởng Ban Vận Động Nguồn Lực

Vũ Duy Quân
Vũ Duy Quân

Ban Vận Động Nguồn Lực

Phạm Văn Huy
Phạm Văn Huy

Phó Chủ tịch HĐTT và PT nguồn lực

Nguyễn Đức Nguyên
Nguyễn Đức Nguyên

Ban Vận Động Nguồn Lực

Vũ Kim Thuỷ
Vũ Kim Thuỷ

Ban Vận Động Nguồn Lực

Nguyễn Thị Hào
Nguyễn Thị Hào

Ban Vận Động Nguồn Lực

Cao Thuý Hồng
Cao Thuý Hồng

Ban Vận Động Nguồn Lực

Đặng Văn Thanh
Đặng Văn Thanh

Phó Chủ tich HĐ TT và PT nguồn lực Tại Mỹ

BÙI HƯƠNG

BÙI HƯƠNG

Hội Đồng Truyền Thông

ĐÀO HƯƠNG

ĐÀO HƯƠNG

Hội Đồng Truyền Thông

Nguyễn Thị Nhàn

Nguyễn Thị Nhàn

Phó Trưởng ban Vận động nguồn lực

Nguyễn Đăng Hữu

Nguyễn Đăng Hữu

Hội Đồng Truyên Thông

Trần Thị Thu Thuỷ

Trần Thị Thu Thuỷ

Trưởng Ban Vận Động Nguồn Lực

Vũ Duy Quân

Vũ Duy Quân

Ban Vận Động Nguồn Lực

Phạm Văn Huy

Phạm Văn Huy

Phó Chủ tịch HĐTT và PT nguồn lực

Nguyễn Đức Nguyên

Nguyễn Đức Nguyên

Ban Vận Động Nguồn Lực

Vũ Kim Thuỷ

Vũ Kim Thuỷ

Ban Vận Động Nguồn Lực

Nguyễn Thị Hào

Nguyễn Thị Hào

Ban Vận Động Nguồn Lực

Cao Thuý Hồng

Cao Thuý Hồng

Ban Vận Động Nguồn Lực

Bà Nguyễn Thị Đức

Bà Nguyễn Thị Đức

Giám Đốc Quỹ

Đặng Văn Thanh

Đặng Văn Thanh

Phó Chủ tich HĐ TT và PT nguồn lực Tại Mỹ

Hotline Zalo mess
back-on-top