TextBody

FCPE là gì?

Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò Người cao tuổi Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ FCPE) là quỹ xã hội, từ thiện nhằm mục đích vận động các nguồn lực trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để hỗ trợ, giúp đỡ, chăm sóc, cải thiện đời sống và phát huy vai trò của người cao tuổi là công dân Việt Nam, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của nước ta.

Tìm hiểu thêm

Sự kiện

Thông tin cập nhật về các chương trình, sự kiện trong nước và quốc tế dành cho người cao tuổi. Các sự kiện của cộng đồng người cao tuổi trong nước và quốc tế được cập nhật liên tục.

Tìm hiểu thêm

Thành viên

Những thành viên tâm huyết và tích cực với các hoạt động xã hội dành cho cộng đồng người cao tuổi của quỹ FCPE. Hãy tham gia trở thành Thành viên FCPE, cùng chúng tôi chung tay chăm sóc Người Cao Tuổi.

Vinh danh

Vinh danh

Người cao tuổi là vốn quý của xã hội và có nhiều đóng góp cho cộng đồng. FCPE xây dựng các chương trình để Vinh danh người cao tuổi và chương trình Vinh danh những tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp và cống hiến cho Người cao tuổi.

Tìm hiểu thêm

Đối tác

Hotline Zalo mess
back-on-top